چشم بینای شما   هستیم

موسسه بینا

تشکیل اتاق وضعیت فرهنگی کشور

رصدگر وضعیت فرهنگی اجتماعی و جمع‌آوری، پالایش و تحلیل کلان‌داده‌های حرفه‌ای و مردمی

درباره   مــــا

پایش فرهنگ

با توجه به ماموریت رصدی موسسه، کار راه‌اندازی، جذب نیرو، طراحی ساختار و تدوین دقیق ماموریتها و رَویه‌ها از طرف ریاست سازمان به تیم کوچکی از افراد جوان دارای پس‌زمینۀ مدیریت موسسۀ رصدی، مدیریت تکنولوژی و پس‌زمینۀ فعالیت فرهنگی سپرده شد.

جدیدترین   پیمایش‌ها

پیمایش مصرف کالای فرهنگی

رصد تحولات اجتماعی از منظرها و شیوه‌های گوناگونی پیگیری می‌شود. یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌توان از آن به چنین مقصودی دست‌یافت بررسی حوزه فرهنگ، رفتارهای فرهنگی و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی است. سوای از مقالات علمی – پژوهشی که در نشریات مختلف و در سطح خرد (گروهی، شهری و …) در کشورمان چاپ شده‌اند؛ در سطوح ملی نیز، مطالعاتی پیرامون بررسی مصرف کالاهای فرهنگی صورت گرفته است. رصد تحولات اجتماعی از منظرها و شیوه‌های گوناگونی پیگیری می‌شود. یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌توان از آن به چنین مقصودی دست‌یافت بررسی حوزه فرهنگ، رفتارهای فرهنگی و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی است. سوای از مقالات علمی – پژوهشی که در نشریات مختلف و در سطح خرد (گروهی، شهری و …) در کشورمان چاپ شده‌اند؛ در سطوح ملی نیز، مطالعاتی پیرامون بررسی مصرف کالاهای فرهنگی صورت گرفته است.

خدمات   مــــا

میکروسرویس‌ها

موسسۀ بینا با وجود همه ی چالش ها، وارد مرحلۀ اجرا و پیاده‌سازی نهایی خدمت اصلی خود، یعنی اتاق وضعیت فرهنگی شده است و بسیاری از مجهولات و ابهامات اساسی خود را در این مسیر رفع کرده و با اطمینان قدم بر می‌دارد.

فرآیند کاری   مــــا

با روند کاری ما آشنا شوید

با توجه به ماموریت رصدی موسسه، کار راه‌اندازی، جذب نیرو، طراحی ساختار و تدوین دقیق ماموریتها و رَویه‌ها از طرف ریاست سازمان به تیم کوچکی از افراد جوان دارای پس‌زمینۀ مدیریت موسسۀ رصدی، مدیریت تکنولوژی و پس‌زمینۀ فعالیت فرهنگی سپرده شد.

demo-attachment-1012-Significon-Bulb

1. رصد دقیق و علمی مستمر

پایش و ارائه تصویر دقیق و کاملا علمی و معنادار از صحنۀ فرهنگ کشور و  تولید داده‌های رصدی دقیق و علمی مستمر، جهت تصمیم‌سازی مسئولان 
demo-attachment-1016-Significon-Cog

2. پیمایش و مطالعات پژوهشی ملی و کلان

ارائه تحلیل‌های فرهنگی اجتماعی بر مبنای پژوهش، پیمایش، داده و اطلاعات
demo-attachment-1017-Significon-Star

3. ساخت سامانه‌های هوشمند تصمیم‌سازی

ساخت داشبورد آماری و گزارش‌های مبتنی بر کلان‌داده

وبلاگ   مــــا

همراهان   مــــا