چشم بینای شما   هستیم

موسسه بینا

تشکیل اتاق وضعیت فرهنگی کشور

رصدگر وضعیت فرهنگی اجتماعی و جمع‌آوری، پالایش و تحلیل کلان‌داده‌های حرفه‌ای و مردمی

درباره   مــــا

پایش فرهنگ

با توجه به ماموریت رصدی موسسه، کار راه‌اندازی، جذب نیرو، طراحی ساختار و تدوین دقیق ماموریتها و رَویه‌ها از طرف ریاست سازمان به تیم کوچکی از افراد جوان دارای پس‌زمینۀ مدیریت موسسۀ رصدی، مدیریت تکنولوژی و پس‌زمینۀ فعالیت فرهنگی سپرده شد.

جدیدترین   پیمایش‌ها

پیمایش مصرف کالای فرهنگی

رصد تحولات اجتماعی از منظرها و شیوه‌های گوناگونی پیگیری می‌شود. یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌توان از آن به چنین مقصودی دست‌یافت بررسی حوزه فرهنگ، رفتارهای فرهنگی و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی است. سوای از مقالات علمی – پژوهشی که در نشریات مختلف و در سطح خرد (گروهی، شهری و …) در کشورمان چاپ شده‌اند؛ در سطوح ملی نیز، مطالعاتی پیرامون بررسی مصرف کالاهای فرهنگی صورت گرفته است. رصد تحولات اجتماعی از منظرها و شیوه‌های گوناگونی پیگیری می‌شود. یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌توان از آن به چنین مقصودی دست‌یافت بررسی حوزه فرهنگ، رفتارهای فرهنگی و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی است. سوای از مقالات علمی – پژوهشی که در نشریات مختلف و در سطح خرد (گروهی، شهری و …) در کشورمان چاپ شده‌اند؛ در سطوح ملی نیز، مطالعاتی پیرامون بررسی مصرف کالاهای فرهنگی صورت گرفته است.

خدمات   مــــا

میکروسرویس‌ها

موسسۀ بینا با وجود همه ی چالش ها، وارد مرحلۀ اجرا و پیاده‌سازی نهایی خدمت اصلی خود، یعنی اتاق وضعیت فرهنگی شده است و بسیاری از مجهولات و ابهامات اساسی خود را در این مسیر رفع کرده و با اطمینان قدم بر می‌دارد.

تیم   مــــا

با تیم حرفه‌ای ما آشنا شوید

فرآیند کاری   مــــا

با روند کاری ما آشنا شوید

با توجه به ماموریت رصدی موسسه، کار راه‌اندازی، جذب نیرو، طراحی ساختار و تدوین دقیق ماموریتها و رَویه‌ها از طرف ریاست سازمان به تیم کوچکی از افراد جوان دارای پس‌زمینۀ مدیریت موسسۀ رصدی، مدیریت تکنولوژی و پس‌زمینۀ فعالیت فرهنگی سپرده شد.

demo-attachment-1012-Significon-Bulb

1. رصد دقیق و علمی مستمر

پایش و ارائه تصویر دقیق و کاملا علمی و معنادار از صحنۀ فرهنگ کشور و  تولید داده‌های رصدی دقیق و علمی مستمر، جهت تصمیم‌سازی مسئولان 
demo-attachment-1016-Significon-Cog

2. پیمایش و مطالعات پژوهشی ملی و کلان

ارائه تحلیل‌های فرهنگی اجتماعی بر مبنای پژوهش، پیمایش، داده و اطلاعات
demo-attachment-1017-Significon-Star

3. ساخت سامانه‌های هوشمند تصمیم‌سازی

ساخت داشبورد آماری و گزارش‌های مبتنی بر کلان‌داده

وبلاگ   مــــا

همراهان   مــــا