14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی

14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی

 «فرهنگ» عبارت است از مجموعه‌ای از آداب و سنن، باور ها و احساسات مشترک، معارف، معتقدات، هنرها، ارزش‌ها و هنجار‌ها، اخلاق، قوانین و … که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

اضافه شدن صفت «عمومی» به واژه «فرهنگ» اشاره به حوزه خاص‌تری از این مفهوم دارد که در برابر «فرهنگ رسمی» قرار می‌گیرد؛ هر چند می تواند با آن تداخل هایی داشته باشد.

وانگهی برخی از ویژگی‌هایی که «فرهنگ عمومی» را از سایر زیر مجوعه های فرهنگ همچون فرهنگ رسمی متمایز می سازد عبارتند از: عمومیت و قرارگیری به صورتی که غالب مردم در کیفیت آن نقش دارند، ابتنا بر پذیرش و اقناع و در عین حال داشتن پشتوانه اجبار غیر رسمی و قانونی، اعمال اجبار از سوی آحاد جامعه، تشکل‌ها و گروه‌های غیر دولتی و …

هم‌افزایی و زیست کاری در بینا

هم‌افزایی و زیست کاری در بینا

کارکردن در محیطی مانند موسسه بینا، اقتضائاتی دارد. کارکردن فقط به‌صورت شخصی و برای اهداف شخصی، کمتر معنا دارد. برای پیشرفت مستمر و یک‌نوا، اعضای موسسه باید فعالیتهای یکدیگر را پشتیبانی کرده و از اهداف کاری همکاران باخبر باشند. همچنین، افراد نیاز دارند که چشم انداز و ماموریت و اهداف موسسه به شکلی واضح برایشان تبیین شود و به صورت هفتگی یادآوریهایی برای اهداف کوچکتر دریافت کنند.

 به همین منظور، در جلسات هفتگی گزارش کار، هر عضو موسسه آنچه در هفته گذشته انجام داده و آنچه را در برنامه اش دارد با همه در میان می‌گذارد، پیشنهادات متنوعی دریافت و اصلاحاتی روی برنامه و محتوای فعالیتهای خود اعمال می‌کند. در این جلسات عملکرد تیمهای مختلف فعال در موسسه به صورت تیمی نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار می‌گیرد. برگزاری این جلسات روحیه ای تازه در افراد می‌دمد و همدلی میان آنها را مضاعف می‌کند تا هفته کاری جدید با قوت و عزم آغاز شود.

افراد، طی هفته نه تنها فعالیت حرفه‌ای خود را به صورت تیمی انجام می‌دهند، بلکه در تفریح و فعالیتهای مشارکتی نیز کنار هم هستند. اینگونه تلاش می‌شود بینا از “محل کار” و “شغل” افراد به محیطی دوست‌داشتنی، روحیه‌بخش و البته “مشوّق تلاشگری” تبدیل شود.