14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی

14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی

 «فرهنگ» عبارت است از مجموعه‌ای از آداب و سنن، باور ها و احساسات مشترک، معارف، معتقدات، هنرها، ارزش‌ها و هنجار‌ها، اخلاق، قوانین و … که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

اضافه شدن صفت «عمومی» به واژه «فرهنگ» اشاره به حوزه خاص‌تری از این مفهوم دارد که در برابر «فرهنگ رسمی» قرار می‌گیرد؛ هر چند می تواند با آن تداخل هایی داشته باشد.

وانگهی برخی از ویژگی‌هایی که «فرهنگ عمومی» را از سایر زیر مجوعه های فرهنگ همچون فرهنگ رسمی متمایز می سازد عبارتند از: عمومیت و قرارگیری به صورتی که غالب مردم در کیفیت آن نقش دارند، ابتنا بر پذیرش و اقناع و در عین حال داشتن پشتوانه اجبار غیر رسمی و قانونی، اعمال اجبار از سوی آحاد جامعه، تشکل‌ها و گروه‌های غیر دولتی و …

خوراکیان معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی

بازدید معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی

آخرین دوشنبه آذرماه ۱۴۰۰، موسسه بینا میزبان میهمانی گرانقدر از مرکز ملی فضای مجازی بود. جناب آقای خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی ایران.

طی این بازدید جناب آقای خوراکیان ضمن بررسی‌ و مقایسه نحوه جمع‌آوری دقیق و علمی داده‌ها و اعتبار روش‌های اتخاذشده از سوی موسسه در این امر، با ابراز خرسندی از وجود چنین حساسیت‌هایی در کار، نکاتی را مبنی بر نیاز مبرم مسئولان فرهنگی کشور به این‌گونه واقع‌بینی حاصل از آمار و ارقام و چگونگی ارائه تحلیل‌ها به آنها را با کارشناسان و تحلیلگران بینا در میان گذاشتند.