خوراکیان معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی

بازدید معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی

آخرین دوشنبه آذرماه ۱۴۰۰، موسسه بینا میزبان میهمانی گرانقدر از مرکز ملی فضای مجازی بود. جناب آقای خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی ایران.

طی این بازدید جناب آقای خوراکیان ضمن بررسی‌ و مقایسه نحوه جمع‌آوری دقیق و علمی داده‌ها و اعتبار روش‌های اتخاذشده از سوی موسسه در این امر، با ابراز خرسندی از وجود چنین حساسیت‌هایی در کار، نکاتی را مبنی بر نیاز مبرم مسئولان فرهنگی کشور به این‌گونه واقع‌بینی حاصل از آمار و ارقام و چگونگی ارائه تحلیل‌ها به آنها را با کارشناسان و تحلیلگران بینا در میان گذاشتند.