مدیر روابط مشتری در بینا

مدیر روابط مشتری

آیا شغل مدیر روابط مشتری‌(account manager) فقط برای یک آژانس تبلیغاتی یا شرکت دارای تیم فروش منظور است؟ شرح این شغل در یک مؤسسه فرهنگی یا شرکتی که خدمات و محصولات حرفه‌‌ای می‌فروشد چیست؟ آیا می‌توان این شغل را در سایر عناوین شغلی یک مؤسسه فرهنگی تعریف و ادغام کرد؟

اگر با تعریف استاندارد شغل account manager آشنایی داشته باشید حتما می‌دانید که تعریف این شغل در ارتباط نزدیکی با مفاهیمی مثل شاخص‌های رضایت مشتری، نرخ بازگشت سرمایه و امتیاز خالص ترویج کنندگان است.اساساً اگر برای فعالیت‌های فرهنگی و رصدی چنین شاخص‌هایی قابل‌تعریف باشند، می‌توان این شغل را هم در ترکیب یک مؤسسه فرهنگی نیز در نظر گرفت. اما اگر این شاخص‌ها در عملکرد یک مؤسسه فرهنگی قابل‌تعریف نباشد یا در نظر گرفته نشوند، بازهم این شغل در چارت سازمانی جایی خواهد داشت؟ علی‌الحساب ما در بینا این شغل را بدون داشتن موارد فوق ایجاد کرده‌ایم.

خوشحال می‌شویم که در کامنت‌ها و نظرات، منویات و راهنمایی‌های خود را برای پر‌بار‌تر شدن شرح شغل اکانت منیجر در بینا از ما دریغ نکنید.