حاج قاسم سلیمانی مرد میدان

مردم به #مرد_میدان در مجموع تا چه میزان علاقه دارند؟

13 دی سالروز عروج یکی از پهلوانان و قهرمانان ایران‌زمین است. قهرمانی که در برابر انقیاد و ستیزه‌جویی‌های زرسالاران، درهم‌شکننده قرائت‌های پایان تاریخی وغل و زنجیرهای اسارت و بندگی انسانی بود.

باید پرسید چرا وی را قهرمان می‌خوانند؟ دراین‌باره نخست می‌توان گفت در تعریف و معنا کردن قهرمان آن را کسی که «وکیل و نگهدارنده آنچه در تصرف او هست» و یا «پهلوان مظفر و غیر مغلوب» دانسته‌اند. صفاتی که حقیقتاً برازنده سردار شهید است. همچنین گفته‌اند قهرمان‌ها مجموعه آمال و آرزوهای انسان‌هایی هستند که آنان را قهرمان می‌پندارند. باید پرسید، در وی چه چیزهایی بود که قهرمان این ملت شد؟ یا به‌عبارت‌دیگر این ملت چه چیزی را آرمان خود می‌پنداشت که وی شاخص و قهرمان آن گشت؟

دراین‌باره می‌توان ابراز کرد وی قهرمان است چون نماد ارزش‌های ملتی است که طوق بندگی بر گردن نیفکنده و حتی در بازی جبر تاریخ، فرزندان خود را در میانه میدان مرگ به رقص وا‌داشته است. #hero به‌مثابه روح جمعی ایرانیان در روزگاری که انقیاد آدمی از آب خوردن هم ساده‌تر گشته است روح آزادگی و رهایی را در کالبد بی‌جان جهان امروز دمیده است. حضور وی در زیست ایرانیان، برابر با مقاومت در برابر قدرت‌های سرمایه سالار و زرپرستی است که بر منقادسازی آدمیان می‌کوشند.

آزادگی وی، او را قهرمان ملتی آزاده و مستقل کرد. ملتی که به تأسی از سرور خود سالار شهیدان آزادگی را بر ذلت ترجیح داده است و خود را در کلام قهرمانش «ملت امام حسین و شهادت» معرفی کرده است. این‌چنین است که زمانی که از محبوبیت وی پرسش کردیم، پاسخ‌هایی را که در نمودارها مشاهده می‌کنید را دریافت کردیم.