هم‌افزایی و زیست کاری در بینا

هم‌افزایی و زیست کاری در بینا

کارکردن در محیطی مانند موسسه بینا، اقتضائاتی دارد. کارکردن فقط به‌صورت شخصی و برای اهداف شخصی، کمتر معنا دارد. برای پیشرفت مستمر و یک‌نوا، اعضای موسسه باید فعالیتهای یکدیگر را پشتیبانی کرده و از اهداف کاری همکاران باخبر باشند. همچنین، افراد نیاز دارند که چشم انداز و ماموریت و اهداف موسسه به شکلی واضح برایشان تبیین شود و به صورت هفتگی یادآوریهایی برای اهداف کوچکتر دریافت کنند.

 به همین منظور، در جلسات هفتگی گزارش کار، هر عضو موسسه آنچه در هفته گذشته انجام داده و آنچه را در برنامه اش دارد با همه در میان می‌گذارد، پیشنهادات متنوعی دریافت و اصلاحاتی روی برنامه و محتوای فعالیتهای خود اعمال می‌کند. در این جلسات عملکرد تیمهای مختلف فعال در موسسه به صورت تیمی نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار می‌گیرد. برگزاری این جلسات روحیه ای تازه در افراد می‌دمد و همدلی میان آنها را مضاعف می‌کند تا هفته کاری جدید با قوت و عزم آغاز شود.

افراد، طی هفته نه تنها فعالیت حرفه‌ای خود را به صورت تیمی انجام می‌دهند، بلکه در تفریح و فعالیتهای مشارکتی نیز کنار هم هستند. اینگونه تلاش می‌شود بینا از “محل کار” و “شغل” افراد به محیطی دوست‌داشتنی، روحیه‌بخش و البته “مشوّق تلاشگری” تبدیل شود.