رویای حامیت در صادرات کتاب تحقق پذیره امیرحسین لطیفی مدیرعامل اپلیکیشن طاقچه

رویای حاکمیت، در صادرات کتاب تحقق پذیر است

دنیای کتاب دیجیتال مخاطبانی در خارج از کشور هم دارد.
چنانچه بتوان از این ظرفیت به درستی بهره برد و برنامه ریزی صحیح داشت، به منبعی عظیم از مشتریان دست خواهیم یافت و شاید خود این موضوع موجب هم‌افزایی رشد کتابخوانی در درون کشور هم بشود.