داشبورد آماری فیلم و سینما

پرفروش‌ترین ژانر سینمایی در نیمۀ دوم دهۀ 90 شمسی کدام ژانر بوده است؟ تدوینگر فیلم ِ … کیست و در چه فیلمهای دیگری فعالیت داشته است؟ مجموع فروش فیلمهای یک کارگردان خاص در کل دوران فعالیت وی چقدر بوده است؟

اینها برخی از سوالاتی هستند که معمولا برای سیاستگذاران و مدیران فرهنگی و پژوهشگران حوزۀ فیلم و سینما پیش می‌آیند. در مرحلۀ شناخت مسأله و  شناخت محیط، هر سیاستگذار و یا پژوهشگر در هر حوزۀ موضوعی به دو منبع اصلی تکیه می‌کند؛ ادارکات خبرگان آن حوزه و داده‌های کمّی متقن موجود دربارۀ آن حوزه. در مسیر یک بررسی یا پژوهش، نبود یک مرجع متمرکز که آمارهای مختلف موجود را جمع‌آوری کرده و آنها را به شکل مناسب و قابل فهمی نمایش دهد یک مانع عمده است. داشبورد آماری فیلم و سینما یک سامانۀ جمع و جور از موسسۀ بینا است که با هدف پاسخ دادن به سوالات آماری موجود دربارۀ حوزۀ سینما راه‌اندازی شده است. این سامانه با جمع‌آوری و انباشت داده‌های چند منبع تخصصیِ آنلاین حوزۀ سینمای کشور، و بصری‌سازی داده‌های آنها می‌تواند به پژوهشگران در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی و تحلیل صنایع فرهنگ بینان کمک کند تا نیازهای آماری خود دربارۀ تولید و نشر آثار سینمایی را به راحتی پاسخ دهند.