مهدی توحیدی

مهدی توحیدی

  • طراح گرافیک
  • 1377
  • کارشناسی مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد تهران جنوب

بیوگرافی

….

ویدئوی کوتاه