گونه‌شناسی جامعه ایرانی از منظر گرایش به اسلامی بودن قوانین و مشارکت انتخاباتی 1400

گرایش‌ها و نگرش‌های سیاسی نیز مانند سایر اعتقادات و ارزش‌ها، گاهی اکتسابی و تحت تاثیر محیط مانند خانواده، مدرسه، رسانه ها و … هستند. نقش عوامل بیرونی بر نگرش افراد امری انکار ناشدنی است. دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی افراد علاوه بر باورهای قلبی و فطریشان بسیار وابسته به آن چیزی است که در پیرامون خود می‌بینند، می‌شنود، می‌خوانند و می‌آموزند. ملت ایران همواره درگیر و دار زندگی با مسائلی بوده‌اند که دیدگاه های سیاسی مختلفی را در آن‌ها ایجاد کرده است. با انقلاب مشروطه و پیروزی مشروطه‌خواهان سخن از ایجاد قانون در اداره امور به میان آمد که تا امروز این قانونگرایی در اداره کشور به قوت خود باقی است. با انقلاب مشروطه گروهی معتقد به جدایی دین از سیاست بودند و قانون را امری مجزا از دین و مذهب می‌دانستند و عده‌ای دیگر بر همراهی دین با قانون تاکید و اصرار داشتند.با پیروزی انقلاب اسلامی نظر گروه دوم مبتنی بر تداوم همراهی دین و سیاست و اسلامی بودن قوانین بیش از هر زمانی در اداره کشور جاری گشت.

اکنون در آستانه چهل و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی و با ورود به گام دوم انقلاب، مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا انتخابات 1400 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و یکی از مهم‌ترین حوادث سیاسی کشور محسوب شود. میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400 می‌تواند زمینه‌ساز شناخت ظرفیت‌های کشوری برای تحقق گام بعدی انقلاب باشد. در این محصول با عنوان «بررسی نگرش‌ اقشار مختلف مردم نسبت به سنجش نگرش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران» که توسط موسسه بینا تولید شده است، دو متغیر «میزان گرایش به اسلامی بودن قوانین» و «میزان تمایل برای مشارکت در انتخابات 1400» بررسی شده است.

موسسه بینا این تصویر صرقا جنبه تست دارد

تصویر1- نمونه زیرنویس عکس

براساس متغیرهای مورد بررسی در این گزارش یعنی «میزان گرایش به اسلامی بودن قوانین» و «میزان تمایل برای مشارکت در انتخابات 1400»  و با سه گزینه: “اصلا”، “تاحدی” و “بسیار زیاد” ،گونه‌های مردم و گروه‌های سیاسی جامعه ایران به چهار گروه تقسیم می‌شوند.

در این گزارش متغیرهای فراوانی سنجیده شده‌اند که عموما جنبه سیاسی دارند. میزان مؤثر دانستن انتخابات، اعتقاد به شمارش صحیح آرا، میزان افتخار به ایرانی بودن، میزان موافقت مذاکره با آمریکا، میزان پیگیری انتخابات، میزان پیگیری اخبار از تلویزیون، میزان پیگیری اخبار از شبکه‌های ماهواره‌ای، میزان پیگیری اخبار از شبکه‌های اجتماعی (تلگرام و واتساپ)، میزان باور به خودباوری فنی کشور و مخالفت با به رسمیت شناختن اسرائیل از جمله این متغیرها هستند.

موسسه بینا این تصویر صرقا جنبه تست دارد

تصویر1- نمونه زیرنویس عکس

براساس این گزارش، گونه‌های مختلف مردم از نظر گرایش سیاسی عبارت اند از چهار گروه که گروه اول “بسیار زیاد” متمایل به اسلام سیاسی هستند و موافقتشان با شرکت در انتخاب به میزان “بسیار زیاد” است. این گروه شامل حدودا 22 میلیون نفر از افراد بالای هجده سال می‌باشند.در گروه دوم که تقریبا ده میلیون نفر از افرادی بالای هجده سال را تشکیل می‌دهند گرایش به اسلام سیاسی “بسیار زیاد” است ولی تمایل آن‌ها به شرکت در انتخابات 1400 “تاحدی” و “اصلا” است. گروه سوم با جمعیتی نزدیک به نوزده میلیون نفر، با اسلامی بودن قوانین “تاحدی” موافق هستند و میزان موافقتشان با شرکت در انتخابات شامل هر سه گزینه “بسیار زیاد”، “تاحدی” و “اصلا” می‌شود. گروه چهارم که جمعیتی حدود هشت میلیون نفر را در برمی‌گیرند تمایلی به اسلامی بودن قوانین ندارند و میزان موافقتشان با شرکت در انتخابات شامل هر سه گزینه است اما بیشتر تمایلشان به شرکت در انتخابات گزینه‌ی “اصلا” است.

موسسه بینا این تصویر صرقا جنبه تست دارد

تصویر2- نمونه زیرنویس عکس

برای مشاهده کامل محصول «گونه‌شناسی جامعه ایرانی از منظر گرایش سیاسی» درخواست خود را از طریق فرم زیر برای موسسه بینا ارسال بفرمایید.