حجاب در گیر و دار نظرسنجی‌ها

بانوان در طول تاریخ بشر و در تمدن‌های مختلف با توجه به شرايط محیطی، اجتماعي و کار و پيشه، سبک خاصي از پوشش را استفاده میکردند. بانوان ايراني هم از دوران باستان حجاب داشته اند و اين حقيقت روشن مي شود که با ورود اسلام حجاب وارد ايران نشده است. در ادیان الهی برای پوشش، حدودی مشخص کردند که این حدود در دین مسیحیت تقریباً مثل حدود اسلام است. و در آیین یهود حدود پوشش سخت‌تر از مسیحیت است. امروزه مساله‌ی حجاب به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ عفت عمومی در جامعه، همواره مورد بحث و نظر کارشناسان مختلف بوده و هست. در سال‌های اخیر نیز مسئله‌ی پوشش و حجاب در عرصه افکار عمومی به‌واسطه برخی تحولات صورت گرفته در جامعه ایرانی بسیار حائز اهمیت است.

از جمله مهم‌ترین محورهای مسئله‌ی حجاب، «میزان پایبندی به حجاب در جامعه» و « حجاب به عنوان امر اجتماعی » است. در این گزارش تلاش خواهد شد برخی از آمارهای ارائه‌شده پیرامون مسئله «اعتقاد و پایبندی به حجاب» و «الزام حجاب» در عرصه عمومی بررسی شود. این آمارهای داخلی و خارجی شامل گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز گمان، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و پیمایش موسسه‌ی بینا می‌شود. 

موسسه بینا این تصویر صرقا جنبه تست دارد

تصویر1- نمونه زیرنویس عکس

پیمایش مرکز پژوهشی بینا با عنوان «بررسی باورها و رفتارهای دینی مردم» که در خرداد سال 1399 انجام شده به سنجش برخی از شاخص‌های مسئله حجاب می‌پردازد. در نهایت امر هدف اصلی این گزارش بررسی روند حجاب در گزارش های مختلف و همچنین راستی‌آزمایی گزارش خارجی است.

موسسه بینا این تصویر صرقا جنبه تست دارد

تصویر2- نمونه زیرنویس عکس

برای مشاهده کامل گزارش «حجاب در گیر و دار نظرسنجی‌ها»، درخواست خود را از طریق فرم زیر برای موسسه بینا ارسال بفرمایید.