داشبورد کتاب

داشبورد آماری کتاب

کدام کتابها در دهۀ 90 شمسی بیشترین تیراژ چاپ را داشته‌اند؟ پر فروش ترین رمانهای فارسی دهۀ 80 شمسی چه کتابهایی بوده‌اند؟ تنوع موضوعیِ کتابهای چاپ شده در استانهای مختلف چگونه است؟

اینها برخی از سوالاتی هستند که معمولا برای سیاستگذاران و مدیران فرهنگی و پژوهشگران حوزۀ کتاب و کتاب‌خوانی پیش می‌آیند. در مرحلۀ شناخت مسأله و  شناخت محیط، هر سیاستگذار و یا پژوهشگر در هر حوزۀ موضوعی به دو منبع اصلی تکیه می‌کند؛ ادارکات خبرگان آن حوزه و داده‌های کمّی متقن موجود دربارۀ آن حوزه. در مسیر یک بررسی یا پژوهش، نبود یک مرجع متمرکز که آمارهای مختلف موجود را جمع‌آوری کرده و آنها را به شکل مناسب و قابل فهمی نمایش دهد یک مانع عمده است. داشبورد آماری کتاب یک سامانۀ جمع و جور از موسسۀ بینا است که با هدف پاسخ دادن به سوالات آماری موجود دربارۀ حوزۀ نشر کتاب راه‌اندازی شده است. این سامانه با جمع‌آوری و انباشت داده‌های جامع‌ترین منبعِ رسمیِ حوزۀ کتاب کشور، و بصری‌سازی داده‌های آن می‌تواند به فعالان حوزۀ نشر و پژوهشگران در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی و تحلیل صنایع فرهنگ بنیان کمک کند تا نیازهای آماری خود دربارۀ کتاب و نویسندگان و ناشران را به راحتی پاسخ دهند. گام بعدی توسعۀ داشبورد آماری کتاب، یکپارچه‌سازی دیگر آمارهای موجود در حوزۀ کتاب با اطلاعات فعلی خواهد بود.