زنجیره ارزش تولید اندیشه و علوم انسانی در کشور و چالش های آن

بحث مشرب ها و مکتب‌های مختلف و محتوای اندیشه و امثالهم نیست، راجع به اطراف اندیشه است. طرح چالش های زیست بوم اندیشه و زنجیره تولید اندیشه و علوم انسانی است. آیا با روش جاری جامعه علمی اندیشه زنده می ماند؟ چه کنیم که زنده بماند و بالنده شود و بیشتر به نتیجه برسیم؟ اندیشه های یک اندیشمند کجاها و چگونه باید نشر یابد؟ اندیشه تولید شده به گوش چه کسی باید برسد؟ چگونه به گوش برسد؟ آیا صرفاً با چاپ شدن در ژورنال‌های علمی یا شنیده شدن درس‌گفتارها توسط دانشجویان؟

مدل تولید اندیشه

بستر رشد اندیشه و اندیشمند

 • آیا در جامعه فعلی بستر رشد اندیشه و اندیشمند و تربیت جامعه با اندیشه نو و نشر و شنیده شدن حرف‌های او وجود دارد؟
 • برای تولید اندیشه چه امکاناتی احتیاج داریم که در حال حاضر نداریم؟ چه زیرساخت هایی به جز مکان و منابع انسانی مورد نیاز است؟ امنیت زیست اقتصادی یک فیلسوف در زمانی که مشغول امر تولید اندیشه است، وجود امکان مباحثه و و تضارب آرای علمی، بستر فرهنگ عمومی و ملکات اخلاقی جاری در جامعه برای پذیرش و افق تاثیرگذاری فیلسوف در جامعه و امید ناشی از آن برای تولید تفکر نو هر کدام تا چه حد موثرند؟
 • فرآیند اندیشه ورزی چه اجزایی دارد؟
 • اندیشه فیلسوفان زنده یا درگذشته چطور باید نشر پیدا کند؟ بین چه کسانی باید نشر یابد؟ آیا نشر این‌گونه اندیشه‌ها میان مردم عادی که تحصیلات آکادمیک ندارند اصلاً معنایی دارد؟ آیا اندیشه تولید شده،
 • اصلاً آیا ارزیابی اندیشه در این حوزه وجود دارد یا خیر، سلیقه‌ایست؟ اساساً رد و قبول آنچه به معنای ارزیابی مطالب علمی که در بقیه حوزه‌ها وجود دارد، این جا هم هست؟
تربیت و رشد اندیشه و اندیشمند

در آموزش عمومی ما در مدرسه -دبستان تا دبیرستان- چه اتفاقی مرتبط با فلسفه باید رخ بدهد؟

آیا تفکر فلسفی [به معنای هرگونه استدلال کردن یا به معنی هویت فلسفه یعنی اندیشیدن به چیستی وجود و چرایی] در آموزش عمومی در این مقطع باید منتشر و پیگیری شود یا نه؟

 • آیا سن بازنشستگی برای یک فیلسوف معنا دارد؟
 • آیا فلاسفه وقتی مدتی با حرف‌هایشان جلو می روند، بعد از مدتی کنار گذاشته می‌شوند؟
 • یا هر چه جلوتر می روند بیشتر حرف‌هایشان را توسعه می‌دهند و قضیه جدی‌تر می‌شود؟
 • آیا خروج از جریان تولید اندیشه برای فلاسفه داریم؟
 • آیا بازنشستگی فکری وجود دارد یا وجود ندارد؟
 • آیا ممکن است چاه اندیشه‌شان خشک بشود یا کمتر بجوشد یا حرف جدید و تکان دهنده و موثری نزده باشد و این اتفاق رخ دهد؟
زنجیره عرضه اندیشه
 • چه کسی درحال سیاستگذاری در حوزه اندیشه ورزی است؟
 • کدام نهاد در حال تنظیم گری این امر خطیر در حال حاضر است؟