درباره ما

مزایای   ما

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

با در نظر داشتن این نکات و تمام چالشهایی که بر سر راه بوده، به هر حال موسسۀ بینا وارد مرحلۀ اجرا و پیاده‌سازی نهایی خدمت اصلی خود، یعنی اتاق وضعیت فرهنگی شده است و بسیاری از مجهولات و ابهامات اساسی خود را در این مسیر رفع کرده و با اطمینان قدم بر می‌دارد. در کنار آماده‌سازی اتاق وضعیت فرهنگی، انجام پیمایش و افکارسنجی‌های دوره‌ای یا موردی برای شناخت خصوصیات فرهنگی اجتماعی، دینی و سیاسی مردم در بینا از بقیۀ خدمات زودتر به بلوغ رسیده و نتایج مفید و شایان توجهی داشته است. بینا همچنان پایبند به تحقق چشم‌انداز خود برای تبدیل شدن به مرجع اصلی ارائه تصویر یکپارچه از فضای فرهنگی اجتماعی کشور است. شاید توان بینا و سازمان بالادستی آن در اعمال قدرت در دستگاه اداری کشور یا تامین و خرج نامتعارف منابع مادی و انسانی، به اندازۀ برخی نهادها نباشد، اما طراحی عملیاتی و شدنی از یک منطقِ سازمان‌دهی و یکپارچه‌سازِ اطلاعات فرهنگی، که ناظر به کاربرد و مصرف انجام شده است، و تلاش جهادی برای پیاده‌سازی آن، نتیجۀ مد نظر را محقق خواهد کرد، ان شاء الله.
اتاق جلسات موسسه بینا

مهمترین  فعالیت های ما

فروردین 1398 تا بهمن 1398

 • فهم منظومه ذهنی و نگاه فرهنگی تبلیغی مدیران ارشد سازمان بالادستی
 • معنایابی رصد در نظر مدیران ارشد سازمان بالادستی
 • تدوین دقیق بیانیه ماموریت و چشم‌انداز در افق چهار ساله
 • طراحی ساختار سازمانی
 • آزمودن الگوها و کلیشه‌های مختلف دربارۀ رصد حوزۀ فرهنگ (تهیه بولتن رصد روزانه از فضای مجازی، پرونده‌نگاری موردی، ...)
 • جذب نیروی انسانی
 • آغاز اجرای پروژه‌های افکارسنجی (به عنوان تنها خدمت رصدی که صورت و دستورالعمل مشهور و معروفی دارد و نیاز به طراحی اساسی مدل و ... ندارد)
 • ارائه محصولات رصدی پرونده‌ای موردی مانند ماجرای پولهای فاسد در سینمای ایران، ماجرای آهنگ جنتلمن در مدارس و ...

بهمن 1398 تا مهر 1399

 • کنار گذاشتن کلیشه‌های مصطلح کم‌اثر حوزۀ رصد و تدوین الگوی جدید و خاص برای رصد فرهنگی
 • ارائۀ نظام رصد اتاق وضعیت بینا به ذی‌نفعان در داخل و خارج سازمان بالادستی و نقد و اصلاح آن
 • آغاز پروژه آماده‌سازی و توسعه بعضی زیرساختهای رایانه‌ای جمع‌آوری داده از فضای مجازی
 • ادامۀ اجرای پروژه‌های افکارسنجی با ایده‌های جدیدتر، شامل گونه‌بندی مردم مبتنی بر نتایج افکارسنجی دینداری
 • ارائه محصولات رصدی پرونده‌ای موردی مانند پدیده‌های نوظهور فرهنگی در اینستاگرام، رصد فیلمهای جشنوارۀ فجر، رصد عملیات روانی رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی در محرم کرونایی و ...
 •  

مهر 1399 تا اردیبهشت 1400

 • بررسی امکان‌پذیری اجرای رصد فرهنگی مبتنی بر الگوی نظام رصد جدید از نظر اتّکاپذیری علمی جمع‌آوری داده، حجم زمان و بودجه مورد نیاز و ...
 • شکستن عملیات رصد بر حسب منابع مختلف اطلاعات (فضای مجازی، میدانی، مرکزی یا استانی، ...) و بررسی فنی انواع شیوه‌های جمع‌آوری داده مبتنی بر میدان و فضای مجازی و شناسایی پیمانکاران جهت اجرای آنها
 • آغاز اجرای نمونۀ آزمایشی رصد مبتنی بر نظام رصد طراحی شده در استان خراسان رضوی
 • ادامۀ اجرای پروژه‌های افکارسنجی شامل گونه‌بندی مردم مبتنی بر نتایج افکارسنجی سیاسی و با محوریت انتخابات و بازخورد بسیار مثبت محافل علمی، خبری و تصمیم‌ساز به شیوۀ تحلیل نتایج
 •  

اردیبهشت 1400 تاکنون

 • پایان دادن به طراحی و آغاز عملیات راه‌اندازی اتاق وضعیت در دو بخشِ 1- آماده‌سازی زیرساخت رایانه‌ای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و 2- جمع‌آوری داده از میدان فرهنگ
 • جذب گسترده‌تر نیروی انسانی متخصص در هر دو حوزۀ صف و ستاد
 • تهیه محتواهای آموزشی به صورت متن و ویدیو برای پیمانکاران رصدی خارج از سازمان بالادستی و کارشناسان رصدی دفاتر استانی سازمان بالادستی
 • کنترل کیفیت پروژه‌های رصدی آزمایشی (خراسان رضوی و ...)
 • آغاز مراحل انجام دو موج گسترده افکارسنجی در حوزۀ رصد کالاهای فرهنگی و سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سطح ملی
 • تعامل با ادارات کل استانی جهت انجام رصدهای استانی
 •  

سیر تطور   ما

به علت نبود الگوی مشابه در حوزۀ رصد فرهنگ، گذر از "کلیشه‌های ناموثر و نامفید در امر رصد" و تدوین طرح و راهکاری که "نیازهای گستردۀ سازمان تبلیغات اسلامی را برآورده کند"، رسیدن به معنا و تعبیر مناسب از رصد و تعیین اینکه نهایتا بینا چه کار کند و چه خدمتی ارائه کند بهتر است، قدری بیش از حد انتظار طول کشید.

پیاده‌سازی نظام رصد اختیار شده، به علت تفاوتهای حوزۀ فرهنگ با دیگر حوزه‌ها (از جمله کمیت‌ناپذیری بسیاری از داده‌ها) دشوار است. راه‌اندازی اتاق وضعیت فرهنگی که فقط به آمار و اعداد بسنده نکرده باشد در کشور (و بسیاری از نقاط جهان) سابقه نداشته و کاری اکتشافی، شامل آزمون و خطا و مسیرهای ناشناخته است که با تخصیص منابع مالی فراوان و نیروی انسانی متخصصِ زیاد هم نمی‌توان این مسائل را از حدی زودتر حل کرد.

کسب تجربه از حوزۀ رصد در کشور باعث شد تا واقعیات مخفی بسیاری بر تیم بینا آشکار شود و حتّی چشم‌انداز موسسه و آنچه از آن مورد انتظار است قدری تغییر کند.