موسیقی، یک کالای فرهنگی مؤثر در سبک زندگی

موسیقی، به‌عنوانِ یکی از عناصرِ اصلیِ مصرفِ فرهنگی و هنریِ جامعه است که تمایلات و احوالِ فرهنگیِ مردم را نشان می‌دهد و بر کیفیتِ بخشِ مهمی از سبک‌زندگیِ افراد، تأثیر دارد.

طرح شاخص موسیقی -سایت

مؤسسۀ بینا، پیمایشی با محوریتِ «مصرف کالاهای فرهنگی» انجام داده است که در بخشی از این پیمایش به بررسیِ حوزۀ موسیقی، پرداخته؛ در تمام پیمایش‌ها، نمونه‌گیری از افرادِ بالای 18سال، از کل کشور به‌صورتِ نمونه‌گیریِ تصادفی و از طریق تلفن انجام می‌شود و داده‌ها قابلیتِ روایتِ کل جامعه، اعم از شهر و روستا را دارد.

 موسیقی به‌عنوانِ یکی از عناصرِ اصلیِ مصرفِ فرهنگی و هنریِ جامعه است که تمایلات و احوالِ فرهنگیِ مردم را نشان می‌دهد و بر کیفیتِ بخشِ مهمی از سبک‌زندگیِ افراد، تأثیر دارد.

 در پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا، میزان علاقه‌ و تمایلِ جامعه به موسیقی و انواع آن بررسی شده است.

 

84درصدِ مردم تاکنون به موسیقی گوش داده‌اند.

 •  
 • در 5سالِ اخیر، درصد گوش کردن انواع موسیقی توسط افراد (درصد از کسانی است که موسیقی گوش داده اند:
 • 1. موسیقیِ سنتیِ ایرانی 91 درصد
 • 2. موسیقی محلی 85.6 درصد
 • 3. موسیقی پاپِ ایرانی 71.2 درصد
 • 4. موسیقی‌های بی‌کلام 49.8 درصد
 • 5. رپِ ایرانی 35.9 درصد
 • 6. انواع دیگر موسیقی خارجی 33 درصد
 • 7. کلاسیک خارجی 30.3 درصد.
 • جنسیت، بر میزانِ گوش‌دادن به موسیقی تأثیری ندارد و تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

 

میزان زمانِ گوش‌دادن به انواعِ موسیقی در افراد، از بیشتر به کمتر به این ترتیب است:

پاپ ایرانی، سنتی ایرانی، محلی ایرانی، رپ و موسیقی غیرکلاسیک

 

5نوعِ دسترسی به موسیقی، به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارتند از:

تلویزیون، به صورت رایگان از فضای مجازی، دریافت از دوستان و آشنایان، سرویس‌های پخشِ جاری و سرویس‌های پخشِ جاریِ غیر رایگان.

 •  
 • برای گوش‌دادن به موسیقی تنها 8 درصد مردم، آلبوم می‌خرند.
 • حدود 8 درصد مردم در یک‌سالِ اخیر، در کنسرت‌های موسیقی شرکت کرده‌اند.
 • حدود نیمی از جامعه علاقه‌مند به یادگیری موسیقی هستند.
 • «علاقه‌مندی به یادگیریِ موسیقی» با افزایش تحصیلات، افزایش می‌یابد.
 • تجربۀ یادگیری موسیقی در آقایان، کمی بیشتر از خانم‌ها است.

 

توجه به کیفیتِ آثارِ موسیقی (مطابق با اصولِ فرهنگیِ کشور) در کنارِ اهمیت به تمایل و سلیقۀ جامعه، موجب می‌شود حوزۀ فرهنگیِ موسیقی، به عنوانِ یکی از منابعِ فرهنگی‌فراغتیِ جامعه، با در نظرگرفتنِ تمایلاتِ جامعۀ امروزی به‌خصوص جوان و نوجوان در مسیرِ درستی قرار بگیرد.

زنبیل خرید