برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی

دکتر نیرهدی، مدیرعامل مؤسسۀ «بینا» به دعوت «مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا» در رویدادی که هفتۀ اول آبان برای جمعی از طلاب جوان، در مدرسۀ معصومیۀ قم برگزار شد، تحلیلی با محوریت پیمایش دین‌داری و رخداد حوادث اخیر ایران ارائه داد.

IMG_1867

این رویداد همراه با نشست‌های منتورینگ و کارگاه‌های تخصصی با هدفِ ارتقاء سطح دانش و مهارتِ کنش‌گریِ اجتماعیِ طلاب جوان برای مواجهه با مسائل روزِ جامعه، برگزار شد.

هدف اصلی این سلسله نشست، آشنایی بیشتر طلاب جوان و خلاقِ حوزۀ علمیه با روش‌های علمی و دقیقِ شناخت وضعیت فرهنگی‌اجتماعیِ کشور است.

در این رویداد، نیرهدی، نتایج پیمایش اخیر مؤسسه بینا با موضوع «وضعیت دین‌داری جامعه» را ارائه نمود و از منظر وضعیت دین‌داری به تحلیل وقایع اخیر کشور پرداخت.

وی تأکید کرد، حل نوآورانۀ چالش‌های اجتماعی، نیازمند شناخت درست و دقیق از مسئلۀ اجتماعی است.

ایشان در سال‌های اخیر، در حوزۀ پایش وضعیت اجتماعی و فرهنگیِ کشور با اتکا به روش‌های علمی فعالیت دارد.

زنبیل خرید